U bevindt zich hier:

Hitte stress beheersing

Inleiding

TESH-international is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen en vermarkten van Horse Cooling Units (HCU). Zulke HCUs zijn in toenemende mate van belang voor het beheersen van hitte stress bij sportpaarden, een fenomeen dat –helaas- ernstig wordt onderschat door eigenaren, ruiters, grooms en anderen. De HCU is in feite het enige geschikte middel om hitte gestresste paarden, bv aan de finish van een cross-country of endurance, of na intensieve training, optimaal te kunnen afkoelen. Hitte stress treedt op als de omgevingstemperatuur boven de 24°C komt én tegelijkertijd de luchtvochtigheid hoog is (bv boven de 70%). De paarden kunnen hun lichaamswarmte (die is opgehoopt tijdens de prestatie) niet meer kwijt. De HCU is op dusdanig wetenschappelijk verantwoorde en praktische basis ontwikkeld, dat de (soms ernstige) gevolgen van hitte stress voor gezondheid, welzijn en prestatie worden voorkomen, dan wel grotendeels beperkt gehouden.

Bekijkt u eens de diverse details van hitte stress en hitte stress beheersing op deze pagina. Hartelijk dank voor uw belangstelling voor TESH-internationalen de Horse Cooling Units.

Tom Noordhuizen, CEO van TESH-international

 

Definitie, verschijnselen en diagnose van hitte stress

Een paard regelt zijn lichaamstemperatuur in afhankelijkheid van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid, van zijn prestatie-niveau, voeding dus stofwisseling. Zoals elke diersoort heeft ook een paard zijn « thermo-neutrale zone » waarin het paard zijn lichaamstemperatuur kan verhogen of verlagen zonder teveel moeite, door biologische processen te volgen. Deze thermoneutrale zone ligt tussen de 5°C en 23°C. Daarnaast heeft het paard ook een « comfort zone » waarin het paard zich op zijn best voelt. Deze zone ligt tussen de 15°C en 20°C. Hitte Stress wordt gedefinieerd als de situatie waarin een paard de door competitie of training geproduceerde warmte niet meer kwijt kan via zweten aan de huid (normaliter 70%), ademhaling (normaliter zo’n 20%) en straling (normaliter rond de 10%). Bij hitte stress zijn deze percentages drastisch verlaagd. Hitte Stress kan al optreden vanaf een omgevingstemperatuur van boven de 24°C als tegelijkertijd de luchtvochtigheid verhoogd is (bv boven de 70%). Het paard verliest vocht via urine en mest en verliest ook electrolyten ; het zweetpatroon is ernstig verstoord. De opgehoopte warmte leidt tot een aantal meer of minder goed (vanaf de buitenkant) vast te stellen afwijkingen: Hartslag boven de 50/min ; ademfrekwentie boven de 40/min ; rectaal temperatuur boven de 38.5°C ; overmatig veel zweten of geheel niet zweten ; voerweigeringen ; stijve gangen ; diarree ; koliekverschijnselen ; verminderde ziekteweerstand (dus meer kans op infecties) ; gedragsveranderingen ; verminderde huidelasticiteit; vertraagde capillaire vullingstijd (van de haarvaatjes in slijmvlies en huid). Niet alle verschijnselen komen tegelijk voor en niet in gelijke mate ; sommige kunnen aan de buitenkant niet worden vastgesteld. De waarschijnlijkheidsdiagnose Hitte Stress wordt gesteld op basis van een combinatie van relevante parameters : Overmatig/niet zweten ; hoge rectaal temperatuur ; verhoogde hartslag ; verhoogde ademfrekwentie ; gedragsveranderingen (vaak hinneken ; depressief ; aandachtsverlies) ; afwijkende huidelasticiteit (nekplooitest op huid op de hals) ; trage capillaire vulling (tandvleestest) ; infrarood thermografie van de huidtemperatuur. Ervaring is nodig om de diagnose voldoende betrouwbaar te stellen!!

 Meest gemaakte fouten bij het pogen een paard af te koelen

Sommige mensen passen helemaal geen koeling toe, terwijl hun paard dat hard nodig heeft. Meestal is dit omdat men geen idee heeft wat hitte stress is en welke de gevolgen kunnen zijn, of omdat men de behoeften van een paard op dit gebied niet kent. Anderen doen hun best om een soort koeling toe te passen, maar zij kennen de basisprincipes van koelen niet. Het eindresultaat is vaak bedroevend slecht of zelfs contraproductief omdat de gevolgen van hitte stress ernstiger zijn. De meest gemaakte fouten zijn:

  • IJskoud water gebruiken, of lakens opleggen die in ijswater gedrenkt zijn. Het ijswater sluit de kleinste huidbloedvaatjes af zodat er geen warm bloed meer naar de huid wordt afgevoerd. Als men lakens laat liggen is dit nog erger : verdamping niet mogelijk.
  • Koud of koel water met emmers op het paard gooien. Dit is nauwelijks tot niet effectief, duurt te lang, koeling gaat niet snel genoeg en is arbeidsintensief. Ook douchen is niet effectief genoeg ; koeling duurt te lang.
  • Mistapparatuur gebruiken : dit apparaat maakt te fijne druppeltjes die op de haren blijven zitten en niet de huid bereiken (paard is geen mens). De methode is niet effectief. Wind blaast bovendien de druppeltjes weg.
  • Geen rubberen trekker gebruiken om telkens na het water-koelen het warm geworden water te verwijderen voordat de ventilatoren aan gaan.
  • Ventilatoren staan op een te hoge luchtsnelheid ingesteld hetgeen nadelig voor het paard kan zijn.
  • Koelingscycli toepassen maar veels te kortdurend.
  • Koelingscycli toepassen zonder de belangrijke klinische parameters te controleren.
  • Koeling uitvoeren vanuit een mensen gezichtspunt en niet dat van een paard!!

  

 

 

 

 

 


De HCU

Het concept van de HCU (Horse Cooling Unit) is van de hand van dierenarts-professor Jos Noordhuizen, die als professor verbonden is geweest aan de Universiteiten van Utrecht en Wageningen, de Universiteit van Gent, de veterinaire scholen van Nantes en Lyon, en aan de Charles Sturt Universiteit, Wagga Wagga, Australie. Het concept is verder ontwikkeld en herhaaldelijk getest door Tom Noordhuizen. Het laatste in samenwerking met prof.dr. Gunther van Loon (Faculteit Diergeneeskunde, afd. Cardiologie, Universiteit van Gent, Belgie), die diverse tests uitvoerde.

De HCU is zodanig ontworpen, dat een paard zich volledig er in op zijn gemak voelt en gaandeweg een toenemend welbehagen vertoont tijdens de koelingscycli. Het HCU model is gepatenteerd.

De HCU is een demontabele stand met een open, gepatenteerde metalen structuur. Hierop is een speciaal ontwikkelde sprinkler met kap gemonteerd die het paard met een regenbui tot op de huid nat maakt, inclusief de benen en hoeven. Verder zijn er twee ventilatoren gemonteerd. De koeling vindt plaats middels zogeheten « cooling cycles ». Zo’n cyclus bestaat uit één minuut waterkoeling, gevolgd door het afschrapen van warm geworden water, waarna de ventilatoren drie minuten op lage snelheid draaien. Gedurende de cyclus worden vijf klinische parameters automatisch gemeten en weergegeven op het scherm van de regelkast en/of de Smartphone. Als alle parameters op groen staan, kan het paard de HCU uit ; zoniet dan zal er nog een cyclus moeten volgen. Hartslag en hartfuncties kunnen met een ontwikkelde Bluetooth ECG verbinding worden geregistreerd en geanalyseerd, ook op afstand.

HCUs zijn voorzien van accessoires, zoals LED verlichting om ook 's avonds nog te kunnen koelen. Een bak op de bodem van de stand vangt het gebruikte water op ; dit water kan worden afgepompt en gefilterd teneinde te worden hergebruikt. Een HCU kan op aanvraag van de klant in een speciale kleur worden geleverd.

Individuele stallen zouden voor enkele HCUs kunnen kiezen, terwijl organisaties van CHI voorkeur zullen hebben voor een serie van HCUs (bv drie, zes of negentallen, 12-tallen of meer, hetzij in carousel-vorm, hetzij in parallelle doorloop-koelgangen) om de efficientie van koeling aan de finish te verhogen.

 

 

 

 


Foto's en video's

 
PDF info

In dit onderdeel vindt u een bundel met pdf-documenten, die alle gaan over hitte stress en hitte stress beheersing. Het zijn bondige, praktische en nuttige aanwijzingen (fact sheets) om hitte stress te beheersen in het veld en om managementfouten te voorkomen ; alsmede een overzichtsartikel over het optreden en de gevolgen van hitte stress bij sportpaarden ; en tenslotte een achttal fact sheets (HEAT 1 t/m HEAT 8) over aan hitte stress verbonden onderwerpen. Een voorbeeld van een fact sheet ziet u hiernaast staan.

U kunt deze bundel PDF bestellen door het onderstaande formulier volledig in te vullen en aan ons te sturen. Vervolgens doet u de betaling van de kosten op de TESH-international-bankrekening. Na ontvangst van de betaling wordt u de bundel per omgaande via de E-mail gestuurd.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling voor deze documenten over hitte stress en voor Horse Cooling Systems.

Prijs: € 100

U kunt het bedrag per bank overmaken o.v.v. "Hitte stress PDF" en op rekening ten name van TESH-international:

ABN AMRO bankrekening met IBAN : NL19ABNA 0578 6534 27 ten name van TESH-international (Tom M. Noordhuizen).

 

Bestelformulier (pdf-bundel met praktische hitte stress beheersing documenten)